Home
Wi-Fi Мрежи
Новини
Форум
Информация
За сайта
Здравейте Поставете безплатна реклама за вашата фирма тук. Нека всички знаят за вашият офис или магазин.

WiMAX – 802.16x


За стандартизиране и осигуряване на съвместимост при използването на 802.16х протоколите през 2001 г. бива създадена спецификацията Worldwide Interoperability for Microwave Access, известна още като WiMAX. Нуждата от нов стандарт се обуславя от някои недостатъци на WiFi, засягащи не само скоростта и обсега, но и използваемостта му. За да поясним какво имаме предвид, ще обърнем внимание на използваните алгоритми за споделяне на връзка между потребителите и т.нар. точки за достъп (access point – AP) при двата стандарта.

При WiFi хардуерът, обслужващ дадена точка за достъп, работи на принципа на съревнование между клиентите, свързани към нея. След като даден клиент се свърже с точката за достъп, той споделя “вниманието” на AP към себе си с всички други свързани клиенти на принципа на произволно прекъсване. Това означава, че потребителите, намиращи се по-далеко от точката за достъп, са в по-неизгодно положение от тези, които са в близост до нея. Използването на подобна схема прави вероятна ситуацията, в която клиент, позициониран на значителна дистанция от АР, дълго време не получава прозорец за достъп поради наличие на потребители в близост до нея, окупирали по-голямата част от ресурсите й.

Стандартът WiMAX тръгва по различен път, за да осигури равнопоставеност на клиентите, свързани към една и съща точка за достъп. В този случай, след свързването на даден потребител към АР той трябва да се “бори” с другите клиенти само в момента на начално свързване. След това на всеки вече регистрирал се потребител бива осигурен времеви прозорец, през който той може да комуникира с точката за достъп. Благодарение на гъвкавостта на използваните алгоритми този прозорец може да се намалява или увеличава, позволявайки адаптация на ресурсите спрямо потребителите, но през цялото време той остава асоцииран към първоначално заявилия го клиент. Благодарение на алгоритмите точката за достъп може да понася значителни натоварвания, без това да се отразява на качеството на връзката с отделните клиенти.

В допълнение към тези разлики, стандартите WiMAX използват съвсем различни честотни ленти – първоначално дефинираният 802.16 използва честоти в диапазона от 10 до 66 GHz. По-късно, през 2004 г., бива представена нова ревизия под името 802.16а (известна още като 802.16-2004 или 802.16d), позволяваща употребата на честотни ленти в областта от 2 до 11 GHz. Ревизия 802.16е добавя поддръжката на оrthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) технология, с което значително се понижава интерференцията, улеснява се филтрацията на шум в сигнала, увеличава се енергийната ефективност и т.н. Освен тези подобрения WiMAX превъзхожда WiFi и с някои други свои характеристики: подобрена сигурност при комуникация, съчетана с увеличена дистанция между тандема клиент–точка за достъп.

Практическо приложение

Чисто теоретично погледнато, според техническите данни на 802.16х би трябвало да е възможно реализиране на скорости на трансфер от порядъка на 70 Mbit/s на дистанции от около 50 км. Понеже обаче е всеизвестно, че теорията и практиката често се разминават, полевите тестове показват практическа използваемост на WiMAX до около 5–8 км, с постижими скорости на трансфер от 512 Kbit/s до 2 Mbit/s. На практика ефективността на хардуера, съвместим с WiMAX, се оказва в силна зависимост от условията, в които се използва. Засега за подходяща област на приложение на WiMAX-съвместимия хардуер се смята например употребата му като свръзка между WiFi точките за достъп или като безжична алтернатива на ADSL линиите. Друга вероятна област е бъдещата мрежа за мобилни комуникации от четвърто поколение – т.нар. 4G мрежи.

Тъй като стандартите 802.хх като цяло представляват доста по-евтина алтернатива на “жичните” вариации, остава само да следим бъдещото им развитие – освен като безжично, то се очертава и като доста интересно.

Източник : Добрил Доков (Компютър.бг)

Намирате ли за полезна тази страница? - да/не.
SEO оптимизация Web дизайн (design) и изграждане на web сайтове (site). | Изгодни почивки | Фирми | Мобилни устройства | Коли
Copyright © 2007 www.RadoSi.com . All rights reserved.